User menu

Les institucions i les compètencies: una nova fisonomia l'endemà de les reformes institucionals

Bibliographic reference le Hardÿ de Beaulieu, Louis. Les institucions i les compètencies: una nova fisonomia l'endemà de les reformes institucionals. In: Quaderns de Treball, Vol. 44, no.1, p. 19-54 (1994)
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078/162938