User menu

Es possible la competencia en el ferrocaril, evidencia per a Espanya

Bibliographic reference Alvarez San-Jaime, Oscar ; Cantos Sanchez, Pedro ; Moner Colonques, Rafael ; Sempere Monneris, Jose J.. Es possible la competencia en el ferrocaril, evidencia per a Espanya. In: La Revista Economica de Catalunya, Vol. 70, p. 110-120 (2014)
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/162543