User menu

Jacob van Maerlant over valken : een Middelnederlandse versie van de "Epistola Aquile, Symachi et Theodotionis ad Ptolomeum"

Bibliographic reference Van den Abeele, Baudouin. Jacob van Maerlant over valken : een Middelnederlandse versie van de "Epistola Aquile, Symachi et Theodotionis ad Ptolomeum". In: C. De Backer, Kultuurhistorische Kaleidoskoop aangeboden aan Prof.Dr. W.L.Braekman,  1992, p. 539-548
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/161859