User menu

Stemplicht en absenteïsme in een multilevel perspectief

Bibliographic reference Reuchamps, Min ; Caluwaerts, Didier ; De Winter, Lieven ; Jacquet, Vincent ; Meulewaeter, Conrad. Stemplicht en absenteïsme in een multilevel perspectief. In: Kris Deschouwer, Pascal Delwit, Marc Hooghe, Pierre Baudewyns, Stefaan Walgrave (eds.), De kiezer ontcijferd: Over stemgedrag en stemmotivaties, Lannoo Campus  : Leuven 2015, p. 168-184
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/161525