User menu

Entre ‘Bruegel le Belge’ et Flamenpolitik de l’occupant allemand (1914-1918). Wilhelm Hausenstein et l'imbroglio identitaire belgo-flamand

Bibliographic reference Roland, Hubert. Entre ‘Bruegel le Belge’ et Flamenpolitik de l’occupant allemand (1914-1918). Wilhelm Hausenstein et l'imbroglio identitaire belgo-flamand. In: Liesbeth Degand ; Philippe Hiligsmann ; Laurent Rasier ; Matthieu Sergier ; Stéphanie Vanasten ; Kristel Van Goethem (ed.), In het teken van identiteit. Taal en cultuur van de Nederlanden Huldeboek aangeboden aan Prof. dr. Ludo Beheydt, Presses Universitaires de Louvain  : Louvain-la-Neuve 2014, p. 93-100
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/158208