User menu

Divorce professionals in Flanders : policy and practice examined

Bibliographic reference Baitar, Rachid ; Buysse, Ann ; Brondeel, Ruben ; De Mol, Jan ; Rober, Peter. Divorce professionals in Flanders : policy and practice examined. In: Family Court Review : an interdisciplinary journal, Vol. 51, no.4, p. 542-556 (2013)
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/155391
 1. Baitar Rachid, Buysse Ann, Brondeel Ruben, de Mol Jan, Rober Peter, Toward High-Quality Divorce Agreements: The Influence of Facilitative Professionals : Toward High-Quality Divorce Agreements, 10.1111/j.1571-9979.2012.00351.x
 2. Bracke Piet F, Colman Elien, Symoens Sara AA, Van Praag Lore, Divorce, divorce rates, and professional care seeking for mental health problems in Europe: a cross-sectional population-based study, 10.1186/1471-2458-10-224
 3. Buysse , A. Put , J. Rober , P. Schoors , K. Taelman , P. Verschelden , G. 2006 A n evidence-based policy for the Optimisation of Divorce trajectories in Flanders: Towards higher post-divorce quality of life
 4. Casals, Electronic Journal of Comparative Law, 9, 1 (2005)
 5. Casman, Evaluation de l'instauration de l'hébergement égalitaire dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation: recherche commanditée par le sécretariat d'état à la politique des familles (2010)
 6. Corijn, Huwen, uit de echt scheiding en hertrouwen in België en in het Vlaamse Gewest. Een analyse op basis van Rijksregistergegevens (2005)
 7. Corijn , M. Lodewijckx , E. 2009 Echtscheiding en leefvorm na echtscheiding in het Vlaamse Gewest: verschillen naar herkomst: een analyse op basis van Rijksregistergegevens voor volwassenen en kinderen, Studiedienst van de Vlaamse Regering 90
 8. Daniëls, Echtscheiding, 211 (2010)
 9. Hemelsoen, EOT-overeenkomsten, echtscheiding door onderlinge toestemming, empirisch-juridische studie, 484 (2012)
 10. Lodewijckx, Kinderen en scheiding bij hun ouders in het Vlaamse Gewest. Eenanalyse op basis van rijksregistergegevens (2005)
 11. Lodewijckx, Ouderen van vreemde herkomst in het Vlaamse Gewest. Origine,sociaaldemografische kenmerken en samenstelling van hun huishouden (2007)
 12. Maes, Divorce-related family transitions: adolescents' experiences of mattering in a mixed method design, 152 (2012)
 13. Neale Bren, Flowerdew Jennifer, New Structures, New Agency: The Dynamics of Child-Parent Relationships after Divorce, 10.1163/092755607x185546
 14. Pressman Steven, Policies to Reduce Child Poverty: Child Allowances Versus Tax Exemptions for Children, 10.2753/jei0021-3624450209
 15. Senaeve, Verblijfsco-ouderschap: uitvoering en sanctionering van verblijfs- en omgangsregelingen: adoptie door personen van hetzelfde geslacht: commentaar op de wetten van 18 juli 2006 en van 18 mei 2006. (2007)
 16. Senaeve, Echtscheidingsjournaal, 8-9, 117 (2006)
 17. Singer Anna, Active parenting or Solomon’s justice?
  Alternating residence in Sweden for children with separated parents
  , 10.18352/ulr.64
 18. Sodermans An Katrien, Vanassche Sofie, Matthijs Koen, Swicegood Gray, Measuring Postdivorce Living Arrangements : Theoretical and Empirical Validation of the Residential Calendar, 10.1177/0192513x12464947
 19. Sodermans , A. K. Vanassche , S. Matthijs , K. forthcoming Post-divorce custody arrangements and binuclear family structures of Flemish adolescents. Demographic Research
 20. Swennen, Familierecht in kort bestek (2008)
 21. Swennen, Het personen- en familierecht. (2010)
 22. Tremmery, De nieuwe echtscheidingswet, Wet van 12 April 2007 (2007)
 23. Van Peer , C. Bastaits , K. Mortelmans , D. 2011 De impact van de echtscheidingswetgeving op het verloop van een echtscheiding in Vlaanderen http://statbel.fgov.be
 24. van Krieken Robert, The 'Best Interests of the Child' and Parental Separation: on the 'Civilizing of Parents', 10.1111/j.1468-2230.2005.00527.x
 25. Verbist, Informatieblad Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel, 3, 798 (2005)
 26. Jongeren binnenstebuiten. Thema's uit het jongerenleven onderzocht (2009)
 27. General Directorate of Statistical and Economic Information 2011a Population-Divorces in 2010 file: Divorces according to the number of tax-depending children at the moment of divorce, 2008-2010 http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/bevolking/downloads/bevolking_-_echtscheidingen_in_2010.jsp
 28. General Directorate of Statistical and Economic Information 2011b In the spotlight-May 19 th 2011: two out of three marriages in Belgium end up in a divorce http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/organisatie/adsei/informatie/statbel/in_de_kijker_archief/in_de_kijker_2011/20110519_twee_op_drie_huwelijken_eindigen_in_Belgie_met_een_echtscheiding.jsp
 29. Governmental Services on Child Allowances for Employees 2012 Scale to the spindle index 119.62 in force at December 1th 2012: Amount of child allowances http://www.rkw.be/Nl/Documentation/Amount/_pages/amountAllowance_0101.php