User menu

Kerk en staat volgens het tweede vaticaanse concilie : de godsdienstvrijheid als grondslag van hun onderlinge verhouding

Bibliographic reference Diet, Marcel. Kerk en staat volgens het tweede vaticaanse concilie : de godsdienstvrijheid als grondslag van hun onderlinge verhouding.  Prom. : Onclin, Willy
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/148783