User menu

Sint Augustinus en de efficaciteit van de sacramenten in zijn polemiek met de Donatisten

Bibliographic reference Lemmens, Jan. Sint Augustinus en de efficaciteit van de sacramenten in zijn polemiek met de Donatisten.  Prom. : Philips, Gerrit Gustaaf Alfons
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/148117