User menu

De kerkrechtelijke verplichtingen van geesteszieken volgens de leer vanaf het concilie van Trente tot en met de 18de eeuw

Bibliographic reference Pelzer, L.. De kerkrechtelijke verplichtingen van geesteszieken volgens de leer vanaf het concilie van Trente tot en met de 18de eeuw.  Prom. :
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/147796