User menu

De politieke Claus: ‘tropisch’ communist en ‘mainstream’ flamingant. Recensie van: Kevin Absillis, Sarah Beeks, Kris Lembrechts & Georges Wildemeersch (red.), De plicht van de dichter. Hugo Claus en de politiek

  • Open access
  • PDF
  • 1.38 M
Bibliographic reference Sergier, Matthieu. De politieke Claus: ‘tropisch’ communist en ‘mainstream’ flamingant. Recensie van: Kevin Absillis, Sarah Beeks, Kris Lembrechts & Georges Wildemeersch (red.), De plicht van de dichter. Hugo Claus en de politiek. In: Spiegel der Letteren : tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap, Vol. 56, no.3, p. 436-438 (2014)
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/147077