User menu

Van macht naar massa. Burgerparticipatie op het lokale niveau

Bibliographic reference Caluwaerts, Didier ; Reuchamps, Min ; Brans, Marleen. Van macht naar massa. Burgerparticipatie op het lokale niveau. In: Kris Deschouwer, Tom Verthe & Benoît Rihoux (dir.), Op zoek naar de kiezers: Lokale partijafdelingen en de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012, ASP Editions  : Bruxelles 2013, p. 219-241
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/146435