User menu

Accès à distance ? S'identifier sur le proxy UCLouvain

Het milieurecht, een rechtsgebied in wording

Bibliographic reference de Sadeleer, Nicolas. Het milieurecht, een rechtsgebied in wording. In: R. Foqué et S. Gutwirth (red.), Vraagstukken van milieurechtelijke begripsvorming, Goda Quint  : Rotterdam 2000, p. 147-165
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.3/144689