User menu

Connectieven in de rechterperiferie. Een contrastieve analyse van dus en donc in gesproken taal.

Bibliographic reference Degand, Liesbeth. Connectieven in de rechterperiferie. Een contrastieve analyse van dus en donc in gesproken taal. .Dag van de Nederlandse Zinsbouw (Gent, 29/10/2010).
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/137452