User menu

La parròquia imprescindible. Els punts forts de la instituciò parroquial

Bibliographic reference Borras, Alphonse. La parròquia imprescindible. Els punts forts de la instituciò parroquial . In: Quaderns de pastoral, Vol. 209, p. 79-97 (2008)
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/130506