User menu

Rodzina ofiara ideologii

Bibliographic reference Schooyans, Michel. Rodzina ofiara ideologii. In: XVIII Miedzynarodowy Kongres Rodziny, Fundacja "Rodzina Nadzieja Jutra", Katholicka Agencja Informacyina  : Varsovie 1994, p. 104-110
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/128376