User menu

Les archives Vatican II de Louvain-la-Neuve

Bibliographic reference Soetens, Claude. Les archives Vatican II de Louvain-la-Neuve. In: Claude Soetens et J. Grooetaers, Sources locales de Vatican II, Bibliotheek van de Faculteit der Godgeleerdheid van de K.U. Leuven  : Leuven 1990, p. 33-37
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/127699