User menu

Twee Esterrollen uit de bibliotheek van de abdij van Maredsous

Bibliographic reference Bogaert, Pierre-Maurice ; Knapen, Luc. Twee Esterrollen uit de bibliotheek van de abdij van Maredsous. In: Luc Knapen & Leo Kennis (éds), Hout in boeken, houten boeken en de fraaye konst van houtdraayen, Maurits Sabbebibliotheek, Faculteit Godgeleerdheid : Peeters  : Leuven 2008, p. 165-168
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/126444