User menu

Kroniek rechtspraak Hof van Justitie 2011 inzake overheidsopdrachten – Chronique de jurisprudence de la Cour de Justice 2011 en matière de marchés publics

Bibliographic reference Wauters, Kris. Kroniek rechtspraak Hof van Justitie 2011 inzake overheidsopdrachten – Chronique de jurisprudence de la Cour de Justice 2011 en matière de marchés publics. In: De Koninck Constant, Flamey Peter, Thiel Patrick, Demeulenaere Bjorn (eds), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2011-2012, EBP  : Bruxelles 2012
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078/120637