User menu

Kroniek rechtspraak Hof van Justitie 2010 inzake overheidsopdrachten

Bibliographic reference Wauters, Kris ; Van Bael, Iris ; et. al. Kroniek rechtspraak Hof van Justitie 2010 inzake overheidsopdrachten. In: De Koninck Constant, Flamey Peter, Thiel Patrick, Demeulenaere Bjorn (eds), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2010-2011, EBP  : Bruxelles 2011, p.61-106
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078/120629