User menu

Kroniek rechtspraak Hof van Justitie 2009 inzake overheidsopdrachten

Bibliographic reference Wauters, Kris ; Van Bael, Iris. Kroniek rechtspraak Hof van Justitie 2009 inzake overheidsopdrachten. In: De Koninck Constant, Flamey Peter, Thiel Patrick, Demeulenaere Bjorn (eds), Chronique des marchés publics 2009-2010, EBP  : Bruxelles 2010
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078/120617