User menu

Kroniek rechtspraak Hof van Justitie 2008 inzake overheidsopdrachten

Bibliographic reference Wauters, Kris ; Van Bael, Iris. Kroniek rechtspraak Hof van Justitie 2008 inzake overheidsopdrachten. In: De Koninck Constant, Flamey Peter, Thiel Patrick, Demeulenaere Bjorn (eds), Jaarboek overeidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2008-2009, EBP  : Bruxelles 2009, p.45-76
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078/120611