User menu

Connectieven in de rechterperiferie. Een contrastieve analyse van dus en donc in gesproken taal

Bibliographic reference Degand, Liesbeth. Connectieven in de rechterperiferie. Een contrastieve analyse van dus en donc in gesproken taal. In: Nederlandse Taalkunde, Vol. 16, no. 3, p. 333-348 (2011)
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/106592