User menu

De Afwezigen hebben andermaal ongelijk. De stemverzaking in Vlaanderen op 24 november 1991

Bibliographic reference De Winter, Lieven ; Ackaert, Johan. De Afwezigen hebben andermaal ongelijk. De stemverzaking in Vlaanderen op 24 november 1991. In: M. Swyngedouw, J. Billiet, A. Carton et R. Beerten, Kiezen is verliezen : Onderzoek naar de politieke opvattingen van Vlamingen, Acco  : Leuven 1993, p. 67-82
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/106012