User menu

Apocalyptische taal en twist in de gemeente. Het voorbeeld van de Judasbrief

Bibliographic reference Van Oyen, Geert. Apocalyptische taal en twist in de gemeente. Het voorbeeld van de Judasbrief. In: P. Kevers, J. Maex (éds.), Toekomst voor verhalen en rituelen ? Op het snijpunt van bijbel en geloofscommunicatie, VBS-Acco  : Leuven 2005, p. 113-134
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078/105612