User menu

Intra- and Extra-Parliamentary Role Attitudes and Behaviour of Belgian MPs

Bibliographic reference De Winter, Lieven. Intra- and Extra-Parliamentary Role Attitudes and Behaviour of Belgian MPs. In: The Journal of Legislative Studies, Vol. 3, no. 1, p. 128-154 (1997)
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/105446
 1. Beaufays J., Courrier Hebdomadaire du CRISP (1972)
 2. Schmidt D., Die Beteiligung der Nationalitäten in der Politischen Elite in Belgien 1944–1968. Ein Beitrag zum Verständnis der belgischen Nationalitätenfrage (1970)
 3. Hassel H. Van, Sociografische aspecten van de Belgische Senaat, 1919–1958 (1959)
 4. Debuyst F., La fonction parlementaire en belgique. Mécanismes d'accès et images (1967)
 5. Bakker B. De, Bijdrage tot een sociografie van de Belgische politieke tegenstellingen (1969)
 6. DeRidder Martine, Peterson Robert L., Wirth Rex, Images of Belgian Politics: The Effects of Cleavages on the Political System, 10.2307/439681
 7. Dierickx G., De ideologische factor en de Belgische politieke besluitvorming (1978)
 8. Dierickx Guido, Ideological Oppositions and Consociational Attitudes in the Belgian Parliament, 10.2307/439683
 9. Dierickx G., Tijdschrift voor Sociologie, 5, 451 (1984)
 10. Frognier Andre-Paul, Parties and Cleavages in the Belgian Parliament, 10.2307/439682
 11. Frognier A.‐P., Res Publica, 22, 151 (1980)
 12. Wirth R.S., Cleavage, Conflict and Parliament: Patterns of Legislative Coping in Belgium (1977)
 13. Drion F., Res Publica, 22, 79 (1980)
 14. Janssens J., Het absenteïsme in het Belgisch Parlement tijdens de sessies 1968–1969 en 1969–1970 (1972)
 15. Goossens G., De parlementaire activiteiten van de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Onderzoek betreffende de zitting 1974–1975 (1976)
 16. Deweerdt M., Res Publica, 20, 647 (1978)
 17. Hocepied C., Res Publica, 26, 645 (1984)
 18. Clijsters E., Res Publica, 22, 189 (1980)
 19. Dierickx G., Res Publica, 22, 259 (1980)
 20. Vrijdaghs L., Namens, 3, 4 (1988)
 21. Holvoet L., Res Publica, 22, 35 (1980)
 22. Langerwerf E., Res Publica, 22, 177 (1980)
 23. Verminck M., Res Publica, 28, 475 (1986)
 24. Becker E. De, Het parlementslid als makelaar in dienstbetoon (1984)
 25. Pauw S. De, Res Publica, 38, 135 (1996)
 26. Deweerdt M., Funkties en disfukcties van het dienstbetoon door parlementsleden. Een onderzoek bij de Vlaamse Volksvertegenwoordigers (1975)
 27. Winter L. De, Kultuurleven, 50, 232 (1983)
 28. Winter L. De, Eeuwige dilemma's. Honderd jaar socialistische partij, 127 (1985)
 29. Winter L. De, De stemmotivaties van de Belgische kiezer (1988)
 30. Winter L. De, Wegwijs Politiek, 425 (1994)
 31. Winter L. De, L'échange politique, 209 (1995)
 32. Magdelijns D., Politiek dienstbetoon van de S.P. bij regeringsdeelname en bij oppositie (1977–1985) (1987)
 33. Bondt H. De, Stratificatie van de Belgische Parlementsleden bij middel van him extraparlementaire bindingen (1971)
 34. Ronsmans M., De cumulatie van mandaten door de Belgische parlementsleden (1985)
 35. Winter L. De, Res Publica, 22, 223 (1980)
 36. Winter L. De, The Belgian Legislator (1992)
 37. Winter L. De, Res Publica, 23, 53 (1981)
 38. Winter L. De, Res Publica, 48, 325 (1996)
 39. Winter L. De, Changing Party Systems in Western Europe (1997)
 40. Winter L. De, Coalition Government in Western Europe
 41. WINTER LIEVEN, Parties and policy in Belgium, 10.1111/j.1475-6765.1989.tb00214.x
 42. Winter L. De, Party and Government. An Inquiry into the Relationship between Governments and Supporting Parties in Liberal Democracies, 153 (1996)
 43. Winter L. De, Res Publica, 22, 563 (1980)
 44. Winter L. De, Candidate Selection in Comparative Perspective. The Secret Garden of Politics, 20 (1988)
 45. Winter L. De, World Encyclopedia of Parliaments and Legislatures
 46. Deschouwer K., Party Organisations. A Data Handbook, 121 (1992)
 47. Winter L. De, Les Cahiers du CRAPS, 40
 48. Ackaert J., Kultuurleven, 55, 629 (1988)
 49. Studie naar het vertrouwen dat de Belgische bevolking heeft in de eerlijkheid en bekwaamheid van een aantal (overheids‐)organisaties en maatschappelijke sleutelfiguren (1989)
 50. De Becker.Het parlementslid als makelaar66
 51. Hedlund R., Handbook of Legislative Research, 321 (1985)
 52. Searing Donald D., Roles, Rules, and Rationality in the New Institutionalism, 10.2307/1963944
 53. Searing D.D., Westminster's World. Understanding Political Roles (1994)