User menu

De solidariteit voorbij. Over de ethische transformatie van de verzorgingsstaat

Bibliographic reference Van Parijs, Philippe. De solidariteit voorbij. Over de ethische transformatie van de verzorgingsstaat . In: Rovert J. van der Veen & Dick Pels (eds), Het Basisinkomen. Sluitstuk van de verzorginsstaat ?, Van Gennep  : Amsterdam 1995, p. 53-78
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/104254