User menu

Reciprocitet och berättigandet av en villkorslös basinkomst

Bibliographic reference Van Parijs, Philippe. Reciprocitet och berättigandet av en villkorslös basinkomst. In: Nanna Kildal (ed), Den nya sociala fragan:om arbete, inkomst och rättvisa, Daidalos  : Göteborg 2001, p. 243-248
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/104039