User menu

Basinkomst och dess släktingar

Bibliographic reference Van Parijs, Philippe ; Jacquet, L. ; Salinas, Claudio Cesar. Basinkomst och dess släktingar. In: Nanna Kildal (ed), Den nya sociala fragan: om arbete, inkomst och rättvisa, Daidalos  : Göteborg 2001, p. 143-194
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/104038