User menu

Search

Displaying 23 results.
  • Journal article
  Banning Sexism: How Harassment Law May Threaten Freedom of Expression and Undermine Antidiscrimination Policies
  Vrielink, Jogchum[USL-B] Sottiaux, Stefan (2008) International Journal of Discrimination and the Law — Vol. 9, no.4, p. 263-271
  • Journal article
  Het Vlaams Blok-arrest, artikel 150 van de Grondwet en de interpretatie van de antiracismewet
  Vrielink, Jogchum[USL-B] De Prins, Dajo Sottiaux, Stefan (2004) Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht — Vol. -, no.2, p. 89-112
  • Journal article
  Discrimineert de Nederlandse discriminatiewet? De Nederlandse gelijke-behandelingswetgeving ‘getoetst’ aan de rechtspraak van het Belgisch Grondwettelijk Hof
  Vrielink, Jogchum[USL-B] Sottiaux, Stefan (2011) NJCM Bulletin : Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten — Vol. 38, no.2, p. 226-239 (2011)
  • Journal article
  De antidiscriminatiewet, een artikelsgewijze analyse
  Vrielink, Jogchum[USL-B] Sottiaux, Stefan De Prins, Dajo (2003) Nieuw juridisch weekblad — Vol. 2, no.23 & 24, p. 258-275 & 294-306
  • Journal article
  Egalitair sanitair. Toiletten en gendergelijkheid
  Vrielink, Jogchum[USL-B] Sottiaux, Stefan (2011) Samenleving & Politiek — Vol. 18, no.9, p. 36-40
  • Journal article
  De zaak Rent-a-Wife: Vrouwe Justitia en seksisme
  Vrielink, Jogchum[USL-B] Sottiaux, Stefan (2008) Rechtskundig weekblad — Vol. -, no.29, p. 1216-1219
  • Journal article
  Uitgever spirituele boeken zet niet aan tot haat
  Vrielink, Jogchum[USL-B] Sottiaux, Stefan (2007) De Juristenkrant — Vol. 8, no.145, p. 16
  • Journal article
  Eén arrest, vijf mijlpalen: het Arbitragehof of de discriminatiewet
  Sottiaux, Stefan Vrielink, Jogchum[USL-B] (2004) De Juristenkrant — Vol. 5, no.96, p. 4
  • Journal article
  Acht redenen waarom Kardinaal Joos niet mag worden veroordeeld
  Sottiaux, Stefan Vrielink, Jogchum[USL-B] (2004) De Juristenkrant — Vol. 5, no.83, p. 2-3
  • Journal article
  De sluiers van Justitia. Over de Hasseltse Rechtbank, hoofddoeken op school en de Antidiscriminatiewet
  Vrielink, Jogchum[USL-B] Sottiaux, Stefan (2004) Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht — Vol. -, no.4, p. 370-375
  • Journal article
  De Negationismewet op het hellend vlak
  Sottiaux, Stefan Vrielink, Jogchum[USL-B] (2005) Tijdschrift voor Mensenrechten — Vol. -, no.2, p. 6-13
  • Journal article
  De antiracismewet na het Vlaams Blok-arrest
  Sottiaux, Stefan Vrielink, Jogchum[USL-B] (2004) Nieuw juridisch weekblad — Vol. 3, no.72, p. 718-733
  • Journal article
  Discriminatoire urinoirs? ‘Potty parity’ in België
  Vrielink, Jogchum[USL-B] Sottiaux, Stefan (2011) De Juristenkrant — Vol. 12, no.236, p. 3
  • BookChapter
  Activism at the Admissibility Stage: A Threat to the Subsidiary Role of the ECtHR?
  Sottiaux, Stefan Vrielink, Jogchum[USL-B] (2013) Liber Amicorum Marc Bossuyt - Liberae Cogitationes — [ISBN : 9789400003538]
  • BookChapter
  Gelijk wat, gelijk wie? Gelijkheid, diversiteit en het recht
  Vrielink, Jogchum[USL-B] Sottiaux, Stefan (2015) Divers jong. Over diversiteit bij en tussen jongeren in Vlaanderen — [ISBN : 9789462922600]
  • BookChapter
  Verschillende gelijkheden? Recente Europese en nationale rechtspraak over discriminatie
  Sottiaux, Stefan Vrielink, Jogchum[USL-B] (2012) Publiekrecht. Themis Cahier — [ISBN : 9789048616442]