User menu

Accès à distance ? S'identifier sur le proxy UCLouvain

Search

Displaying 3 results.
  • Journal article
  The MicroArray Quality Control (MAQC)-II study of common practices for the development and validation of microarray-based predictive models.
  Shi, Leming Campbell, Gregory Jones, Wendell D Campagne, Fabien Wen, Zhining Walker, Stephen J Su, Zhenqiang Chu, Tzu-Ming Goodsaid, Federico M Pusztai, Lajos Shaughnessy, John D Oberthuer, André Thomas, Russell S Paules, Richard S Fielden, Mark Barlogie, Bart Chen, Weijie Du, Pan Fischer, Matthias Furlanello, Cesare Gallas, Brandon D Ge, Xijin Megherbi, Dalila B Symmans, W Fraser Wang, May D Zhang, John Bitter, Hans Brors, Benedikt Bushel, Pierre R Bylesjo, Max Chen, Minjun Cheng, Jie Cheng, Jing Chou, Jeff Davison, Timothy S Delorenzi, Mauro Deng, Youping Devanarayan, Viswanath Dix, David J Dopazo, Joaquin Dorff, Kevin C Elloumi, Fathi Fan, Jianqing Fan, Shicai Fan, Xiaohui Fang, Hong Gonzaludo, Nina Hess, Kenneth R Hong, Huixiao Huan, Jun Irizarry, Rafael A Judson, Richard Juraeva, Dilafruz Lababidi, Samir Lambert, Christophe G Li, Li Li, Yanen Li, Zhen Lin, Simon M Liu, Guozhen Lobenhofer, Edward K Luo, Jun Luo, Wen McCall, Matthew N Nikolsky, Yuri Pennello, Gene A Perkins, Roger G Philip, Reena Popovici, Vlad Price, Nathan D Qian, Feng Scherer, Andreas Shi, Tieliu Shi, Weiwei Sung, Jaeyun Thierry-Mieg, Danielle Thierry-Mieg, Jean Thodima, Venkata Trygg, Johan Vishnuvajjala, Lakshmi Wang, Sue Jane Wu, Jianping Wu, Yichao Xie, Qian Yousef, Waleed A Zhang, Liang Zhang, Xuegong Zhong, Sheng Zhou, Yiming Zhu, Sheng Arasappan, Dhivya Bao, Wenjun Lucas, Anne Bergstrom Berthold, Frank Brennan, Richard J Buness, Andreas Catalano, Jennifer G Chang, Chang Chen, Rong Cheng, Yiyu Cui, Jian Czika, Wendy Demichelis, Francesca Deng, Xutao Dosymbekov, Damir Eils, Roland Feng, Yang Fostel, Jennifer Fulmer-Smentek, Stephanie Fuscoe, James C Gatto, Laurent[UCL] Ge, Weigong Goldstein, Darlene R Guo, Li Halbert, Donald N Han, Jing Harris, Stephen C Hatzis, Christos Herman, Damir Huang, Jianping Jensen, Roderick V Jiang, Rui Johnson, Charles D Jurman, Giuseppe Kahlert, Yvonne Khuder, Sadik A Kohl, Matthias Li, Jianying Li, Li Li, Menglong Li, Quan-Zhen Li, Shao Li, Zhiguang Liu, Jie Liu, Ying Liu, Zhichao Meng, Lu Madera, Manuel Martinez-Murillo, Francisco Medina, Ignacio Meehan, Joseph Miclaus, Kelci Moffitt, Richard A Montaner, David Mukherjee, Piali Mulligan, George J Neville, Padraic Nikolskaya, Tatiana Ning, Baitang Page, Grier P Parker, Joel Parry, R Mitchell Peng, Xuejun Peterson, Ron L Phan, John H Quanz, Brian Ren, Yi Riccadonna, Samantha Roter, Alan H Samuelson, Frank W Schumacher, Martin M Shambaugh, Joseph D Shi, Qiang Shippy, Richard Si, Shengzhu Smalter, Aaron Sotiriou, Christos Soukup, Mat Staedtler, Frank Steiner, Guido Stokes, Todd H Sun, Qinglan Tan, Pei-Yi Tang, Rong Tezak, Zivana Thorn, Brett Tsyganova, Marina Turpaz, Yaron Vega, Silvia C Visintainer, Roberto von Frese, Juergen Wang, Charles Wang, Eric Wang, Junwei Wang, Wei Westermann, Frank Willey, James C Woods, Matthew Wu, Shujian Xiao, Nianqing Xu, Joshua Xu, Lei Yang, Lun Zeng, Xiao Zhang, Jialu Zhang, Li Zhang, Min Zhao, Chen Puri, Raj K Scherf, Uwe Tong, Weida Wolfinger, Russell D MAQC Consortium (2010) Nature Biotechnology — Vol. 28, no.8, p. 827-838 (2010)
  • Journal article
  Microwave radar for detection of resin defects in Pinus elliottii Engelm var elliottii
  Hislop, Gregory[UCL] Hellicar, Andrew D. Li, Li Greene, Kieran Lewis, Chris Meder, Roger (2009) Holzforschung : international journal of the biology, chemistry, physics and technology of wood — Vol. 63, no. 5, p. 571-574 (2009)