User menu

Search

Displaying 1 - 25 of 168 results.

Pages

  • BookChapter
  Positie- en bewegingswerkwoorden in het Nederlands en in het Frans: een verkennende contrastieve analyse
  Hiligsmann, Philippe[UCL] Miceli, Marc[FUNDP] (2005) Woord voor woord, zin voor zin. Liver Amicorum voor Siegfried Theissen — [ISBN : 90-72474-62-7]
  • Journal article
  Cross-linguïstische invloed in het Nederlands van Franstalige M.O.-leerders
  Hiligsmann, Philippe[UCL] (1995) Le Langage et l'Homme — Vol. 30, no. 2-3, p. 157-170 (juin 1995)
  • Journal article
  Van Dale Lexitron Plus: un "plus" pour le linguiste?
  Hiligsmann, Philippe[UCL] (1991) Revue Informatique et Statistique dans les Sciences Humaines — Vol. XXVII, no. 1-4, p. 137-150 (1991)
  • Journal article
  Het genus van afko's
  Hiligsmann, Philippe[UCL] Tortolani, M. (1996) ANBF-Nieuwsbrief — Vol. 1, no. 1, p. 13-20 (1996)
  • Journal article
  De of het FBI? That's the question!
  Hiligsmann, Philippe[UCL] (1998) Nederlands van Nu — Vol. 46, no. 4, p. 78-82 (1998)
  • Journal article
  Het Nederlands in Wallonië. Frans alleen volstaat niet meer / Le néerlandais en Wallonie. Le français ne suffit plus
  Theissen, Siegfried Hiligsmann, Philippe[UCL] (2000) De Franse Nederlanden/ Les Pays-Bas français — Vol. 25, p. 32-47 (2000)
  • BookChapter
  Het meervoud in enkele Nederlandse woordenboeken en spraakkunsten
  Hiligsmann, Philippe[UCL] (1994) Handelingen Regionaal Colloquium Neerlandicum. Acta Universitatis Wratislaviensis n° 1651 — [ISBN : 83-229-1213-7]
  • Speech
  Quantification and approximation in business language. A contrastive approach (Dutch, English, French)
  Goossens, Diane[UCL] De Cock, Sylvie[UCL] Hiligsmann, Philippe[UCL] (2010) Joint 10th Association for Business Communication (ABC) Europe convention and 2nd Global Advances in Business Communication (GABC) conference — Lessius University College, Antwerp
  • Speech
  Around numbers: Collocational patterns involving numbers in Business English. Combinations of numbers and approximators.
  Goossens, Diane[UCL] De Cock, Sylvie[UCL] Hiligsmann, Philippe[UCL] (2010) Joint 10th Association for Business Communication (ABC) Europe convention and 2nd Global Advances in Business Communication (GABC) conference — Lessius University College, Antwerp
  • Journal article
  Het ideale Leerderswoordenboek van economische en financiële termen
  Hiligsmann, Philippe[UCL] (1999) ANBF-Nieuwsbrief — Vol. 4, p. 47-57 (1999)
  • Journal article
  Het onderwijs van het Nederlands in Franstalig België
  Hiligsmann, Philippe[UCL] Theissen, Siegfried (1997) Ons Erfdeel — Vol. 40, no. 5, p. 703-711 (1997)
  • Speech
  Contrastieve analyse van reuze en géant. Grammaticalisatie, degrammaticalisatie en lexicalisatie
  Van Goethem, Kristel[UCL] Hiligsmann, Philippe[UCL] (2012) Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde — Gent
  • BookChapter
  (Leer)woordenboeken zakelijk Nederlands onder de definitorische loep
  Hiligsmann, Philippe[UCL] (2004) Thesaurus Polyglottus Et Flores Quadrilingues: Festschrift Fur Stanisaw Predota Zum 60. Geburtstag — [ISBN : 83-7432-000-1]
  • Speech
  Het nut van (contrastief) grammaticaonderwijs in vreemdetaalverwerving
  Hiligsmann, Philippe[UCL] (2008) Recente ontwikkelingen in het contrastief taalonderzoek Nederlands-Frans — Gent
  • Speech
  Contrastieve analyse van reuze en géant. Grammaticalisatie, degrammaticalisatie en lexicalisatie
  Van Goethem, Kristel[UCL] Hiligsmann, Philippe[UCL] (2011) ANBF Onderzoeksmarkt — Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles
  • Speech
  Leuk (contrastief) grammaticaonderwijs moet kunnen!
  Hiligsmann, Philippe[UCL] (2011) Pro of contra(stief)? Implicaties van de contrastieve aanpak voor het NVT-onderwijs — Louvain-la-Neuve (België)
  • BookChapter
  Le néerlandais
  Hiligsmann, Philippe[UCL] (2011) Dictionnaire des langues — [ISBN : 978-2-13-056914-5]

Pages