User menu

Search

Displaying 41 - 125 of 209 results.

Pages

  • Journal article
  Acht redenen waarom Kardinaal Joos niet mag worden veroordeeld
  Sottiaux, Stefan Vrielink, Jogchum[USL-B] (2004) De Juristenkrant — Vol. 5, no.83, p. 2-3
  • BookChapter
  Cultural Defense and Societal Dynamics
  Claes, Erik Vrielink, Jogchum[USL-B] (2009) Multicultural Jurisprudence: Comparative Perspectives on the Cultural Defense — [ISBN : 9781841138954]
  • Journal article
  De sluiers van Justitia. Over de Hasseltse Rechtbank, hoofddoeken op school en de Antidiscriminatiewet
  Vrielink, Jogchum[USL-B] Sottiaux, Stefan (2004) Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht — Vol. -, no.4, p. 370-375
  • Journal article
  Antiracisme en rechtsstatelijke strafrechtspleging
  Claes, Erik Vrielink, Jogchum[USL-B] (2005) Nieuw juridisch weekblad — Vol. 4, no.99, p. 151-168
  • Journal article
  De Negationismewet op het hellend vlak
  Sottiaux, Stefan Vrielink, Jogchum[USL-B] (2005) Tijdschrift voor Mensenrechten — Vol. -, no.2, p. 6-13
  • Journal article
  Intussen bij de buren. Recente ontwikkelingen in het onderzoek naar allochtone criminaliteit in België
  Vrielink, Jogchum[USL-B] (2002) Proces : tijdschrift voor strafrechtspleging — Vol. -, no.3/4, p. 56-59
  • Journal article
  De antiracismewet na het Vlaams Blok-arrest
  Sottiaux, Stefan Vrielink, Jogchum[USL-B] (2004) Nieuw juridisch weekblad — Vol. 3, no.72, p. 718-733
  • BookChapter
  De Belgische antidiscriminatiewet, een kritische bespreking
  Vrielink, Jogchum[USL-B] (2003) Vrijheid en gelijkheid. De horizontale werking van het gelijkheidsbeginsel en de nieuwe antidiscriminatiewet — [ISBN : 9062158552]
  • BookChapter
  Inleiding
  Velaers, Jan Vrielink, Jogchum[USL-B] (2003) Vrijheid en gelijkheid. De horizontale werking van het gelijkheidsbeginsel en de nieuwe antidiscriminatiewet — [ISBN : 9062158552]
  • BookChapter
  Federalism, Equality Bodies and NHRI’s. A Critical Analysis Of the Belgian Debate On Equality Bodies and NHRIs
  Vrielink, Jogchum[USL-B] (2013) National Human Rights Institutions in Europe: Comparative, European and International Perspectives, — [ISBN : 9781780681146]
  • Journal article
  Religie tussen definitie en divinatie. Over de Rokerskerk, Satanistische Zusters en Onzichtbare Roze Eenhoorns
  Vrielink, Jogchum[USL-B] (2013) Nieuw juridisch weekblad — Vol. 11, no.278, p. 190-198
  • Journal article
  Bevoegdheid Centrum voor Gelijkheid van Kansen gedecimeerd?
  Vrielink, Jogchum[USL-B] Alidadi, Katayoun (2011) De Juristenkrant — Vol. 12, no.225, p. 4-5
  • Journal article
  Discriminatoire urinoirs? ‘Potty parity’ in België
  Vrielink, Jogchum[USL-B] Sottiaux, Stefan (2011) De Juristenkrant — Vol. 12, no.236, p. 3
  • Journal article
  Godslastering en vrije meningsuiting: een moeilijke combinatie
  Vrielink, Jogchum[USL-B] (2013) De Juristenkrant — Vol. 14, no.281, p. 12
  • Journal article
  Dieudonné, of de rechtsstaat in de quenelle
  Vrielink, Jogchum[USL-B] (2014) De Juristenkrant — Vol. 15, no.283, p. 10
  • Journal article
  Beging Belkacem toch een persmisdrijf?
  Vrielink, Jogchum[USL-B] (2013) De Juristenkrant — Vol. 14, no.278, p. 10
  • Journal article
  Wij verkiezen vrouwen! Quota op de kieslijsten en de paritaire democratie
  Popelier, Patricia Vrielink, Jogchum[USL-B] (2003) De Juristenkrant — Vol. 4, no.70, p. 4
  • Journal article
  Handschudweigeraar kan het schudden
  Vrielink, Jogchum[USL-B] (2012) De Juristenkrant — Vol. 13, no.250, p. 16
  • Speech
  Discriminatiewetgeving, kinderrechten en het Kinderrechtencommissariaat
  Vrielink, Jogchum[USL-B] (2014) Lecture on invitation, Office of the Children's Rights Commissioner — Brussels, Unia
  • Speech
  Het handicapverdrag en non-discriminatie
  Vrielink, Jogchum[USL-B] (2014) De Consultatie van personen met een handicap over hun grondrechten — Brussels, Unia
  • Journal article
  De juridische bestrijding van racistische meningsuitingen onderzocht
  Vrielink, Jogchum[USL-B] (2011) Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk — Vol. 31, no.1, p. 60-64 (2011)

Pages