User menu

Search

Displaying 5 results.
  • Journal article
  Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale (premier semestre 2017)
  Vandermeersch, Damien[UCL] (2017) Revue de Droit Pénal et de Criminologie — p. 1176-1243 (2017)
  • Journal article
  Het voorstel van voorontwerp van nieuw Boek I Strafwetboek. Na 150 jaar eindelijk tijd om ‘de sprong’ te wagen …
  Vandermeersch, Damien[UCL] (2017) Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht — p. 1-9 (2017)
  • Journal article
  La proposition d’avant-projet de nouveau Livre Ier du Code pénal
  Vandermeersch, Damien[UCL] Rozie, J. De Herdt, J.[UCL] Debauche, M. Taeymans, M.[UCL] (2017) Journal des tribunaux — , p. 129-134 (2017)
  • Journal article
  Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale (deuxième semestre 2016)
  Vandermeersch, Damien[UCL] Mandoux, P. (2017) Revue de Droit Pénal et de Criminologie — , p. 391-454 (2017)
  • Journal article
  De zin van de korte gevangenistraf in vraag gesteld
  Vandermeersch, Damien[UCL] (2017) Rechtskundig weekblad — , p. 323-335 (2017-2018)