User menu

Modellen voor de regionale voorspelling van de belasting van grondwater door agro-chemicaliën

Bibliographic reference Vanclooster, Marnik ; Tiktak, A.. Modellen voor de regionale voorspelling van de belasting van grondwater door agro-chemicaliën.Congres Watersysteemkennis. Studiedag "De interactie tussen bodem, grondwater en ecosysteem" (KUL, Leuven, Belgium, 26 April 2007). In: Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (eds), Water n°31, 2007, p. 1-7
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/72655