User menu

Introduction/Ter geleide

Bibliographic reference Van Drooghenbroeck, Sébastien ; Dorssemont, Filip ; Van Limberghen, Guido. Introduction/Ter geleide. In: S. Van Drooghenbroeck, F. Dorssemont et G. Van Limberghen, Europees Sociaal Handvest, sociale rechten en grondrechten op de werkvloer / Charte sociale européenne, droits sociaux et droits fondamentaux au travail, La Charte/Die Keure  : Bruges 2016
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.3/177881