'Het effect van immersie op uitspraakvaardigheid' : de uitspraak van de medeklinkercombinaties sch(r) en ng door immersie- en niet-immersieleerlingen in het Franstalig secundair onderwijs

Bibliographic reference Lambert, Emilie. 'Het effect van immersie op uitspraakvaardigheid' : de uitspraak van de medeklinkercombinaties sch(r) en ng door immersie- en niet-immersieleerlingen in het Franstalig secundair onderwijs. Faculté de philosophie, arts et lettres, Université catholique de Louvain, 2022. Prom. : Hiligsmann, Philippe.
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:36672