Wie kent nog de Bijbel? Vergelijkend literatuuronderzoek over Bijbelse waarden in Robinson (1979) en De beproeving (1990) van Doeschka Meijsing

Bibliographic reference Jaumain, Alexandra. Wie kent nog de Bijbel? Vergelijkend literatuuronderzoek over Bijbelse waarden in Robinson (1979) en De beproeving (1990) van Doeschka Meijsing. Faculté de philosophie, arts et lettres, Université catholique de Louvain, 2019. Prom. : Sergier, Matthieu.
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:18865