Een 'mishmash' van talen : onderzoek naar het heterolinguïsme in de Nederlands-Indische literatuur : een vergelijkende analyse van 'Indische Duinen' (1994) van Adriaan van Dis en 'De tolk van Java' (2016) van Alfred Birney

Bibliographic reference Mouton, Franck. Een 'mishmash' van talen : onderzoek naar het heterolinguïsme in de Nederlands-Indische literatuur : een vergelijkende analyse van 'Indische Duinen' (1994) van Adriaan van Dis en 'De tolk van Java' (2016) van Alfred Birney. Faculté de philosophie, arts et lettres, Université catholique de Louvain, 2019. Prom. : Vanasten, Stéphanie ; Sergier, Matthieu.
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:18794