De magisch-realistische romanpoëtica in de Nederlandse en Duitse Literatuur