Bibliographie
Article de périodique (Journal article)
2022
 • Van Loock, Sander. La théorie de la relativité aquilienne rejetée. In: Les pages : obligations, contrats et responsabilités, Vol. 2022, no. 122, p. 2 (2022) (Accepté/Sous presse). http://hdl.handle.net/2078.3/261306

 • 2021
 • Van Loock, Sander. Une personne c'est de la compagnie, deux c'est la foule. In: Les Pages : obligations, contrats et responsabilités, Vol. 2021, no.92, p. 2 (2021). http://hdl.handle.net/2078.3/244434

 • 2020
 • Van Loock, Sander. Het Hof van Cassatie erkent de buitengerechtelijke ontbinding: driemaal is scheepsrecht. In: Revue de Droit Commercial Belge - Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, Vol. 2020, no.4, p. 499-512 (2020). http://hdl.handle.net/2078.3/237218

 • Van Loock, Sander. La nullité : à utiliser avec modération !. In: Les pages : obligations, contrats et responsabilités, Vol. 2020, no.68, p. 2 (2020). http://hdl.handle.net/2078.3/232525

 • 2019
 • Van Loock, Sander. En droit commercial aussi, le silence ne vaut pas nécessairement acceptation. In: Les pages : obligations, contrats et responsabilités, Vol. 2019, no.44, p. 2 (2019). http://hdl.handle.net/2078.3/214019

 • 2018
 • Van Loock, Sander. L’imprévision, enfin !. In: Les pages : obligations, contrats et responsabilités, Vol. 2018, no.21, p. 2. http://hdl.handle.net/2078.3/204197

 • 2017
 • Van Loock, Sander. De zelfstandige verjaring van de verbintenis van de borg: ius est vigilantibus. In: Revue des contrats - RDC, Vol. 2017, p. 426 - 432. http://hdl.handle.net/2078.3/189792

 • Van Loock, Sander ; Jansen, Sanne. Kenbaarheid als criterium in een ontluikend Europees vertegenwoordigingsrecht? Over de garagist als tussenpersoon bij consumentenkoop (note ECJ 149/15 Wathelet v Garage Bietheres). In: Revue des contrats - RDC, Vol. 2017, p. 383-393. http://hdl.handle.net/2078.3/189809

 • Contribution à ouvrage collectif (Book Chapter)
  2021
 • Van Loock, Sander. De meerpartijenovereenkomst in een modern verbintenissenrecht : over bepaalbare vertegenwoordiging en de vertegenwoordiger van obligatiehouders. In: Paul Foriers, Rafaël Jafferali, Erik Van den Haute, Entre tradition et pragmatisme : Liber Amicorum Paul Alain Foriers, 2021, p. 709-727. 9782807926592. http://hdl.handle.net/2078.3/244938

 • 2020
 • Van Loock, Sander. De lastgevingsovereenkomst. In: Diane Struyven, Dirk Arts, Bestendig Handboek Distributierecht, 2020. 90-5583-905-1. http://hdl.handle.net/2078.3/260136

 • 2019
 • Van Loock, Sander ; Samoy, Ilse. La délégation en droit belge. In: La transmission des obligations en droit français et en droit belge, Patrick Wéry, 2019. 9782807911659. http://hdl.handle.net/2078.3/220852

 • Van Loock, Sander ; Sanne Jansen. Nieuw verbintenissenrecht: de uitwerking van het contract tussen partijen en jegens derden en de gevolgen van het toerekenbaar en ontoerekenbaar niet-nakomen. In: Themis Verbintenissenrecht, Die Keure - La Charte: Bruges, 2019, p. 83-116. 9789048635184. http://hdl.handle.net/2078/215596

 • 2018
 • Van Loock, Sander. Indicatieve (leverings)termijnen: meer dan slechts een indicatie . In: Limb.Rechtsl, 2018, p. 81-99. http://hdl.handle.net/2078.3/207566

 • 2017
 • Van Loock, Sander. De security agent in de nieuwe Pandwet . In: M.E. Storme, Roerende zekerheden na de Pandwet, Intersentia: Anvers, 2017, p. 337 - 355. 9789400008519. http://hdl.handle.net/2078.3/189561

 • Monographie (Book)
 • Van Loock, Sander. Abstracte verbintenissen: Documentair krediet , Anthémis, Anthemis: Limal, 2017. 978-2-8072-0223-8. 330 p. http://hdl.handle.net/2078.3/189554