Bibliographie
Article de périodique (Journal article)
2021
 • Van Eeckhoutte, Dries ; Jonas Riemslagh ; Tim Corthaut ; Frédéric Vanneste ; Jeroen Van Nieuwenhove. Behoorlijke wetgeving in de adviespraktijk van de afdeling Wetgeving van de Raad van State (2019-2020). In: Tijdschrift voor wetgeving, Vol. 2021, no.2, p. 117-153 (2021). http://hdl.handle.net/2078.3/251495

 • Van Eeckhoutte, Dries ; Corthaut, Tim. De Belgische milieubeschermingsmaatregelen voor activiteiten, infrastructuur en voertuigen op Antarctica in het licht van de bevoegdheidsverdeling. Noot bij GwH 7 mei 2020, nr. 57/2020. In: Milieu- en Energierecht, Vol. 2020, no.4, p. 238-248 (2020). http://hdl.handle.net/2078.3/245288

 • Van Eeckhoutte, Dries ; Burssens, Line. Het standstill-beginsel houdt een verscherpte materiële en formele motiveringsplicht in voor de regelgever. Een bespreking van arrest nr. 243.760 van 20 februari 2019 van de Raad van State. In: Rechtskundig weekblad, Vol. 2020-21, no.29, p. 1123-1135 (2021). http://hdl.handle.net/2078.3/245293

 • Van Eeckhoutte, Dries. Voorstel tot het inschrijven van de collegiale beraadslaging in de ministerraad in artikel 99 van de Grondwet. In: Chroniques de Droit Public, (2019). http://hdl.handle.net/2078.3/221216

 • Van Eeckhoutte, Dries ; Corthaut, Tim. Wat samenwerkingsakkoorden leren kunnen van het rechtskader voor verdragen. In: De Juristenkrant, Vol. 2021, no.429, p. 11 (2021). http://hdl.handle.net/2078.3/253112

 • 2020
 • Van Eeckhoutte, Dries ; Verleye, Ines. Biodiversiteitsverdrag: een crisis op je vijfentwintigste verjaardag?. In: Tijdschrift voor milieurecht, Vol. 2019, no. 6, p. 727-740 (2020). http://hdl.handle.net/2078.3/221214

 • 2018
 • Van Eeckhoutte, Dries ; Misonne, Delphine. Klimaatbeleid ook een zaak van juristen. In: De Juristenkrant, Vol. 18 december 2018, no.380, p. 14 (2018). http://hdl.handle.net/2078.3/216661

 • 2017
 • Van Eeckhoutte, Dries. Behoorlijke wetgeving in de adviespraktijk van de afdeling Wetgeving van de Raad van State (2015 en 2016). In: Tijdschrift voor wetgeving : omnilegie, Vol. 2017, p. 275-323 (2017) (Accepté/Sous presse). http://hdl.handle.net/2078.3/189717

 • El Berhoumi, Mathias ; Detroux, Luc ; Clarenne, Julian ; de Broux, Pierre-Olivier ; Lerouxel, Hélène ; Mossoux, Youri ; Nennen, Célia ; Rizcallah, Cécilia ; Tulkens, Nathan ; Van Drooghenbroeck, Sébastien ; Van Eeckhoutte, Dries ; Van Meerbeeck, Jérémie. Het Stabiliteitsverdrag-arrest van het Grondwettelijk Hof: een arrest zonder belang?. In: Chroniques de Droit Public, Vol. 2017, no.3, p. 398-429 (NaN). http://hdl.handle.net/2078/188874

 • El Berhoumi, Mathias ; Detroux, Luc ; Clarenne, Julian ; de Broux, Pierre-Olivier ; Lerouxel, Hélène ; Mossoux, Youri ; Nennen, Célia ; Rizcallah, Cécilia ; Tulkens, Nathan ; Van Drooghenbroeck, Sébastien ; Van Eeckhoutte, Dries ; Van Meerbeeck, Jérémie. La Cour constitutionnelle face au Pacte budgétaire européen : un arrêt sans intérêt ?. In: Journal des tribunaux, Vol. 2017, no. 6699, p. 565-582 (30 septembre 2017). http://hdl.handle.net/2078/184383

 • Van Eeckhoutte, Dries. Openbare wetgevingsadviezen: belangrijke stap naar meer transparantie. In: De Juristenkrant, Vol. 2017, no.347, p. 10 (5/4/2017). http://hdl.handle.net/2078/186895

 • Van Eeckhoutte, Dries ; Corthaut, Tim. The Participation of the EU and its Member States in Multilateral Environmental Negotiations post Lisbon. In: Yearbook of European Law, Vol. 2017, no.1, p. 1-61 (25/7/2017). http://hdl.handle.net/2078/186894

 • Communication à un colloque (Conference Paper)
  2022
 • Van Eeckhoutte, Dries. Climate & biodiversity: are we doomed to run behind the facts?. The Habitats Directive as a game changer for nature and law in the European Union: emerging trends and novel approaches (Brussels, du 13/12/2022 au 14/12/2022). http://hdl.handle.net/2078.3/270336

 • 2019
 • Van Eeckhoutte, Dries. Het Migratiepact: De Belgische standpuntbepaling en besluitvorming in de Ministerraad. Het Migratiepact: kroniek van een crisis. Actuele vragen uit internationaal, grondwettelijk en migratierecht (Gent, 08/05/2019). http://hdl.handle.net/2078.3/216659

 • Van Eeckhoutte, Dries. Het overleg in de ministerraad en artikel 99 van de Grondwet. Welke Grondwet na 2019? Quelle Constitution après 2019? (Bruxelles, 25/01/2019). http://hdl.handle.net/2078.3/216662

 • Van Eeckhoutte, Dries. Hiërarchie van de rechtsnormen vanuit de invalshoek van de afdeling Wetgeving van de Raad van State. Hiërarchie der normen (Bruxelles, 03/06/2019). http://hdl.handle.net/2078.3/216658

 • 2018
 • Van Eeckhoutte, Dries. A quoi sert le juriste … dans des négociations internationales en matière d’environnement? - Law and lawyers at multilateral environmental negotiations . À QUOI SERT LE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ? RÉALITÉ ET SPÉCIFICITÉ DE SON APPORT AU DROIT ET À LA SOCIÉTÉ Colloque en l’honneur du (Bruxelles, du 22/03/2018 au 23/03/2018). http://hdl.handle.net/2078.3/207343

 • Van Eeckhoutte, Dries ; Vrielink, Jogchum. Trop de légalité tue la légalité? / Legaliteit: overdaad schaadt?. Colloque – L'exigence de légalité : un principe de la démocratie belge en péril ? (Bruxelles, Maison des parlementaires, 07/12/2018). http://hdl.handle.net/2078.3/207437

 • 2017
 • Van Eeckhoutte, Dries. Naleving en handhaving. Transversale bevoegdheden in het federale België (Bruxelles, Sénat, 10/11/2017). http://hdl.handle.net/2078.3/189536

 • Contribution à ouvrage collectif (Book Chapter)
  2023
 • Van Eeckhoutte, Dries ; Van Drooghenbroeck, Sébastien. PARTIE IV, ART C, ART 25 : Committee of independent experts (European Committee of Social Rights). In: R.A.C.S.E., Charte sociale européenne du Réseau académique sur la Charte sociale européenne et les droits sociaux fondamentaux, 2023 (Soumis). http://hdl.handle.net/2078.3/266072

 • 2022
 • Van Eeckhoutte, Dries ; Corthaut, Tim. In foro interno et in foro externo. In: Mathias El Berhoumi, Sébastien Van Drooghenbroeck, Principes de la répartition des compétences (Répertoire pratique du droit belge), Larcier: Bruxelles, 2022. 978-2-8079-3157-2. http://hdl.handle.net/2078.3/259294

 • Van Eeckhoutte, Dries. The Flemish groundwatercase: zero-tolerance for projects and plans having effects on protected areas in an unfavourable condition . In: D. Misonne & M.-S. de Clippele, Grands arrêts inspirants de l“environnement – Sélection XXIème siècle, Larcier: Bruxelles, 2022 (Soumis). http://hdl.handle.net/2078.3/266073

 • 2021
 • Van Eeckhoutte, Dries ; Corthaut, Tim. Samenwerkingsakkoorden als interne Belgisch verdragen? Gelijkenissen en verschillen tussen samenwerkingsakkoorden en hun constitutionele implicaties. In: Aube Wirtgen (ed.), Liber amicorum Marnix Van Damme, Die Keure - La Charte: Bruges, 2021, p. 3-48. 978-90-4863-904-5. http://hdl.handle.net/2078.3/245294

 • 2020
 • Van Eeckhoutte, Dries. De Belgische interfederale standpuntbepaling inzake buitenlandse betrekkingen en de besluitvorming in de federale ministerraad. In: T. Moonen, E. Desmet, E. & T. Ruys, Het Migratiepact: kroniek van een crisis, Die Keure: Brugge, 2020, p. 37-62. 978-90-4863-909-0. http://hdl.handle.net/2078.3/236976

 • Van Eeckhoutte, Dries ; Burssens, Line. Het standstillbeginsel: verantwoorden van achteruitgang of stimuleren van vooruitgang?. In: Hachez, Isabelle (dir.) ; Vrielink, Jogchum (dir.), Les Grands arrëts en matière de handicap, Isabelle Hachez & Jogchum Vrielink, 2020, p. 67-99. 978-2-8079-2214-3. http://hdl.handle.net/2078.3/235023

 • 2019
 • Van Eeckhoutte, Dries. A quoi sert le juriste ... dans des négociations internationales en matière d'environnement? Law and lawyers at multilateral environmental negotiations. In: Delphine Misonne, A quoi sert le droit d'environnement? (Droit(s) et développement durable), Bruylant: Brussel, 2019, p. 223-250. 978-2-8027-6162-4. http://hdl.handle.net/2078.3/216660

 • Culot, Henri ; Van Eeckhoutte, Dries. La normalisation et ses écueils potentiels en droit privé et en droit public – Normalisatie en zijn mogelijke knelpunten vanuit privaat- en publiekrechtelijk perspectief. In: J. Van Meerbeeck, P.-O. de Broux, Th. Léonard et B. Lombaert (coord.), La distinction entre droit privé et droit public : pertinence, influences croisées et questions transversales, Anthemis: Limal, 2019, pp. 227-263. 9782807205666. http://hdl.handle.net/2078/212158

 • Van Eeckhoutte, Dries ; Vrielink, Jogchum. Trop de légalité tue la légalité ? Legaliteit: overdaad schaadt? Wordt in de praktijk voorbijgegaan aan de doelstellingen en functies van het legaliteitsbeginsel?. In: Detroux, Luc; El Berhoumi, Mathias; Lombaert, Bruno, La légalité : un principe de la démocratie belge en péril ?, Larcier: Bruxelles, 2019, p. 795-822.. 9782807913073. http://hdl.handle.net/2078.3/222831

 • 2018
 • Van Eeckhoutte, Dries. Artikel 167 Grondwet. In: Duiding Federale Staatsstructuur 2018 (Duiding), Larcier: Brussel, 2018, p. 215-235. 9782804481681. http://hdl.handle.net/2078.3/198196

 • Van Eeckhoutte, Dries. Artikel 168 van de Grondwet. In: Duiding Federale Staatsstructuur 2018 (Duiding), Larcier: Brussel, 2018, p. 235. 9782804481681. http://hdl.handle.net/2078.3/198199

 • Van Eeckhoutte, Dries. Artikel 168bis van de Grondwet. In: Duiding Federale Staatsstructuur 2018 (Duiding), Larcier: Brussel, 2018, p. 235. 9782804481681. http://hdl.handle.net/2078.3/198203

 • Van Eeckhoutte, Dries. Artikel 169 van de Grondwet. In: Duiding Federale Staatsstructuur 2018 (Duiding), Larcier: Brussel, 2018. 9782804481681. http://hdl.handle.net/2078.3/198201

 • Van Eeckhoutte, Dries. Artikel 81 BWHI. In: Duiding Federale Staatstructuur 2018 (Duiding), Larcier: Brussel, 2018, p. 573-574. 9782804481681. http://hdl.handle.net/2078.3/198208

 • Van Eeckhoutte, Dries. Artikel 92bis, §4bis en §4ter BWHI. In: Duiding Federale Staatsstructuur 2018 (Duiding), Larcier: Brussel, 2018, p. 608-609. 9782804481681. http://hdl.handle.net/2078.3/198207

 • 2017
 • Van Eeckhoutte, Dries. Naleving en handhaving: strafrecht, strafvervolging, administratieve sancties, administratieve rechtscolleges. In: B. Seutin en G. van Haegendoren (eds.), De transversale bevoegdheden in het federale België, 2017, p. 447-505. 9789048630554. http://hdl.handle.net/2078.3/189533

 • 2016
 • Van Eeckhoutte, Dries ; Theunis, Jan. Mobiliteit: openbare werken, vervoer en verkeersveiligheid. In: B. Seutin et G. van Haegendoren (eds.), De bevoegdheden van de gewesten (Bibliotheek Grondwettelijk Recht), die Keure: Brugge, 2016, p. 496. 9789048625055. http://hdl.handle.net/2078.3/177908